Kolejna karetka dla powiatu wieluńskiego

Dodano: 06 grudnia 2023

Kolejna karetka dla powiatu wieluńskiego

W dniu wczorajszym tj. 5 grudnia 2023 roku zebrani w Osjakowie samorządowcy przekazali do użytkowania nową karetkę, która docelowo będzie stacjonować w Osjakowie. Nowa karetka została zakupiona przy pomocy środków z Agencji Rozwoju Przemysłu. Koszt karetki z wyposażeniem to ponad 700 tysięcy złotych. Zakup tego ambulansu jest celowy chociażby dlatego, że teren do obsługi pacjentów jest obszerny i nie obejmuje tylko samej gminy Osjaków, ale także gminę Ostrówek, Siemkowice oraz Działoszyn.Teraz mieszkańcy oddaleni o wiele kilometrów od szpitala powiatowego mogą czuć się bezpiecznie ponieważ czas dojazdu do pacjenta będzie krótszy, a tym samym szybciej zostanie udzielona pomoc. W spotkaniu udział wzięli: Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Starosta Wieluński Marek Kieler, Radni Rady Powiatu w Wieluniu: Waldemar Borczyk i Sebastian Jasiński, Wójt Gminy Osjaków Jarosław Trojan, Radni Gminy Osjaków: Przewodnicząca Rady Gminy Sylwia Walczak, Jarosław Drutowski - Radny Gminy Osjaków i Sołtys Kuźnicy Ługowskiej, Jan Zatwarnicki Radny Gminy Osjaków, Dyrektor SP ZOZ w Wieluniu Anna Freus oraz pracownicy szpitala - obsługa ambulansu.