Konsultacje w sprawie przyjęcia projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Dodano: 29 marca 2024

Konsultacje w sprawie przyjęcia projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2024 r. zadań zlecanych przez Powiat Wieluński do realizacji organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłasza się konsultacje "Projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2024 r. zadań zlecanych przez Powiat Wieluński do realizacji organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 29.03.2024 r.
Termin zakończenia konsultacji: 15.04.2024 r.
 
Wszelkie opinie lub propozycje dotyczące przedmiotowego projektu ogłoszenia należy zgłaszać do dnia 15.04.2024 r. do godziny 15:00:

  • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 2,98-300 Wieluń lub
  • pocztą elektroniczną na adres: oz@powiat.wielun.pl.