Konsultacje społeczne

Dodano: 19 lutego 2024

Ogłasza się konsultacje w sprawie przyjęcia projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wieluńskiego z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej w 2024 r.”

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 20.02.2024 r.
Termin zakończenia konsultacji: 05.03.2024 r.
 
Wszelkie opinie lub propozycje dotyczące przedmiotowego projektu ogłoszenia należy zgłaszać do dnia 05.03.2024 r. do godziny 15:00:

- pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 2,
98-300 Wieluń, lub

-  pocztą elektroniczną na adres: oz@powiat.wielun.pl .