Konsultacje projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Dodano: 26 maja 2023

Konsultacje projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert - wsparcie realizacji w 2023 r. zadań zlecanych przez Powiat Wieluński do realizacji organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza konsultacje "Projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2023 r. zadań zlecanych przez Powiat Wieluński do realizacji organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób” z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Termin rozpoczęcia konsultacji: 26.05.2023 r.
Termin zakończenia konsultacji: 09.06.2023 r.
 
Wszelkie opinie lub propozycje dotyczące przedmiotowego projektu ogłoszenia należy zgłaszać do dnia 09.06.2023 r. do godziny 15:00:

  • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń lub
  •  pocztą elektroniczną na adres: oz@powiat.wielun.pl.