Konkurs fotograficzny"Moja piękna Ziemia Wieluńska"

Dodano: 20 września 2022

Konkurs fotograficzny

Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody i obiektów na terenie powiatu Wieluńskiego oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem działalności człowieka. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Łączy nas Wieluń. Konkurs organizowany jest w ramach zadania „Moja piękna Ziemia Wieluńska” ze środków finansowych Powiatu Wieluńskiego zgodnie z umową o realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju, promocji Powiatu Wieluńskiego oraz aktywizacji lokalnych społeczności z zakresie edukacji, kultury, sportu i turystyki w 2022 roku.

Więcej: https://www.facebook.com/LaczyNasWielun