Kluby sportowe

Poniższe pliki opisują następujące procedury:

  1. Wpis klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej do ewidencji.
  2. Wpis o dokonanie zmiany w ewidencji Klubu Sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.
  3. Wykreślenie Klubu Sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.
  4. Druki do pobrania