Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji

Dodano: 12 maja 2023

Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Konsultacje dotyczyły projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Konsultacje odbyły się w terminie: 20.04.2023 r. - 04.05.2023 r.

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie zamieszczenia projektu na stronie internetowej Powiatu Wieluńskiego (www.powiat.wielun.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieluniu oraz spotkania konsultacyjnego z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2023 r.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w Wieluniu zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Nie wniosła żadnych uwag.

W powyższym terminie nie wpłynęły też żadne inne uwagi.