II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zabytkach

II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zabytkach

Starosta Wieluński, Wójt Gminy Czarnożyły oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach zapraszają uczniów szkół ponadpodstwowych z terenu powiatu wieluńskiego do wzięcia udziału w II Powiatowym Konkursie Wiedzy o Zabytkach.

Wybór i zgłoszenie uczestników

Każdą szkołę ponadpodstawową reprezentuje zespół składający się z 3 uczniów. Ustalenia zasad wyłonienia składu zespołu oraz jego zgłoszenia do konkursu dokonuje dyrektor szkoły.

Zgłoszenia zespołu reprezentującego szkołę można dokonać do dnia 10 marca 2023 r., przesyłając informację drogą elektroniczną.

Termin i miejsce konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w budynku Gminnego Ośrodku Kultury w Czarnożyłach w dniu 13 kwietnia 2023 r. i rozpocznie się o godz. 10:00.

Zasady rozgrywki

Konkurs odbywa się w formie pracy zespołowej, podczas której uczestnicy rozwiązują zadania oraz odpowiadają na pytania zamknięte i otwarte dotyczące ogólnej wiedzy o zabytkach powiatu wieluńskiego.

Informacje dodatkowe

Szczegółowe zasady konkursu znajdują się w regulaminie dołączonym do artykułu.