III powiatowy konkurs na scenariusz lekcji z doradztwa zawodowego

Dodano: 25 maja 2021

III powiatowy konkurs na scenariusz lekcji z doradztwa zawodowego

Organizatorem konkursu była Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieluniu we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Sieradzu filia w Wieluniu, a patronat nad uroczystością objął Starosta Wieluński Pan Marek Kieler.

Przedmiotem konkursu był scenariusz zajęć realizujących treści preorientacji, orientacji i doradztwa zawodowego. Mógł to być zarówno konspekt zajęć przedmiotowych
(np. języka polskiego, matematyki, WOS, itp.), lekcji wychowawczej, zajęć przedszkolnych, jak
i zajęć z doradztwa zawodowego.

Celem konkursu było:

-        zachęcenie nauczycieli do tworzenia autorskich scenariuszy lekcji,

-        inspirowanie twórczych działań nauczycieli,

-        propagowanie działań prowadzonych w ramach preorientacji, orientacji i doradztwa zawodowego,

-        wymiana doświadczeń nauczycieli.

 

Konkurs był adresowany do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu wieluńskiego. Konspekty należało złożyć do dnia 9 kwietnia 2021 r. Nadesłano trzy prace konkursowe. Pierwsze miejsce otrzymała praca pt. „Jaś i Małgosia w podróży – poznanie zawodów, kształtowanie pozytywnego stosunku do pacy” wykonana przez panie Magdalenę Graczyk, Dagmarę Furmańczyk i Katarzynę Wolną z Publicznego Przedszkola nr 2 w Wieluniu. Równorzędnie przyznano dwa drugie miejsca: dla pań Marleny Goclik - Fajfrowskiej i Aldony Kaczor z Publicznego Przedszkola nr 2 w Wieluniu za pracę pt.: „Dzielni ratownicy – poznanie zawodu pielęgniarki” oraz pani Marta Konieczna – Kucharska z Zespołu Szkół nr 2 im. Jana długosza w Wieluniu za scenariusz pt.: „Step by step”.

W dniu 11 maja 2021 roku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu. Nagrodzeni otrzymali bony podarunkowe do księgarni Globus w Wieluniu, które wręczył Starosta Wieluński.

Wykonane prace zostaną przedstawione podczas spotkania grupy samodoskonalenia doradców zawodowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu, z możliwością przekazania ich zainteresowanym nauczycielom, a sam konkurs zostanie zgłoszony do banku dobrych praktyk.      

 

Za zdjęcia dziękujemy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu.