Ślubowanie radnego

Dodano: 14 stycznia 2022

Ślubowanie radnego

14 stycznia 2022 r. - XLIX sesja Rady Powiatu w Wieluniu

O godzinie 12.00 w sali nr 101 przy Placu Kazimierza Wielkiego 2 w Wieluniu rozpoczęła się XLIX sesja Rady Powiatu w Wieluniu podczas której pan Damian Pęcherz złożył uroczyste ślubowanie na radnego Rady Powiatu w Wieluniu.

Ważnym punktem w dalszej części obrad był wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Wieluniu. Na to miejsce jednogłośnie w głosowaniu tajnym, wybrany przez radnych Rady Powiatu w Wieluniu został radny Damian Pęcherz, który w Radzie Powiatu w Wieluniu zastąpił miejsce Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Wieluniu śp. Grzegorza Jankowskiego.

Porządek obrad sesji przebiegał następująco:
1. Otwarcie XLIX sesji Rady Powiatu w Wieluniu.
2. Ślubowanie radnego:
a) wprowadzenie Chorągwi Powiatu Wieluńskiego,
b) złożenie ślubowania przez radnego,
c) odprowadzenie Chorągwi Powiatu Wieluńskiego.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Wieluniu o pracach zarządu między sesjami Rady Powiatu w Wieluniu.
7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Wieluniu:
a) podjęcie uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Wieluniu,
b) zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Wieluniu,
c) głosowanie,
d) przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej,
e) odczytanie uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Wieluniu.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Wieluniu zmieniającej uchwalę w sprawie powołania Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa Rady Powiatu w Wieluniu.
9. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie XLIX sesji Rady Powiatu w Wieluniu.