100. rocznica III Powstania Śląskiego

Dodano: 04 maja 2021

100. rocznica III Powstania Śląskiego

Przedstawiciele lokalnych władz i mieszkańców w dniu 2 maja 2021 r. w 100. Rocznice wybuchu III Powstania Śląskiego, uczcili pamięć powstańców.

Pod pomnikiem Orląt Polskich, po krótkim wystąpieniu Dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej, kwiaty złożyli: Starosta Wieluński Marek Kieler i Wicestarosta Wieluński Krzysztof Dziuba, Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa i radny Rady Miejskiej w Wieluniu Krzysztof Poznerowicz, Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jan Książek wraz z odpowiedzialnym za Dział Historii Markiem Gogolą, przedstawiciele grup rekonstrukcyjnych, w tym 28. Pułku Strzelców Kaniowskich.