Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w obszarze aktywizacji lokalnych społeczności

Dodano: 14 marca 2022

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze aktywizacji lokalnych społeczności
w zakresie społecznym i prozdrowotnym w 2022 roku.
Więcej informacji na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Wieluniu.