Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - współzaw. sportowe szkół ponadpodstawowych

Dodano: 15 kwietnia 2024

Zarząd Powiatu w Wieluniu na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2024 r. podjął Uchwałę Nr 1492/24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego finansowanego ze środków budżetowych Powiatu Wieluńskiego z zakresu organizacji i koordynacji współzawodnictwa sportowego szkół ponadpodstawowych Powiatu Wieluńskiego w zakresie dyscyplin ujętych w kalendarzach imprez Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w 2024 roku.