Nabór wniosków w konkursach na rok 2022 Rządowego Programu PROO

Dodano: 16 grudnia 2021

Nabór wniosków do Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030. Wnioski można składać do 30.12.2021 r.

 

Wsparcie można otrzymać na:

  • PROO 1a: realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2022 r. wynosi 6 900 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą odpowiednio 5 200 000 zł w 2023 r. i 5 200 000 zł w 2024 r.
  • PROO 1b: zadania służące zwiększeniu aktywności organizacji obywatelskich w zakresie realizacji przez nie projektów międzynarodowych oraz sięganiu przez te organizacje po środki w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne. Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2022 r. wynosi 800 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą odpowiednio 800 000 zł w 2023 r. i 800 000 zł w 2024 r.
  • PROO 2a: działania obejmujące kompleksowe przygotowanie Wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego. Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2022 r. wynosi 1 000 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą odpowiednio 1 000 000 zł w 2023 r. i 1 000 000 zł w 2024 r.
  • PROO 3: wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu oraz realizacji działań statutowych przez organizacje strażnicze i lokalne media obywatelskie, działające na rzecz tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, monitorowania działań instytucji publicznych i prywatnych w duchu troski o dobro wspólne, w szczególności tam, gdzie podejmowane są decyzje lub stanowione jest prawo. Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2022 r. wynosi 1 000 000 zł. Szacunkowa alokacja na 2023 r. wynosi 1 000 000 zł.

Więcej informacji: https://niw.gov.pl/rusza-nabor-wnioskow-w-konkursach-na-rok-2022-rzadowego-programu-proo/?fbclid=IwAR0EEPH0uV5Yo-iZ6ag0wgXmdbqABcPGgsAsDDSllw1pxzN21kM9vHuGBC0