Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi lub podmiotami określonymi w art. 3 u

Dodano: 18 stycznia 2024

Organizacje pozarządowe i samorządy uczniowskie mogą zgłaszać swoje opinie lub propozycje co do treści projektu statutu pisemnie pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Wieluniu pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń lub osobiście w Sekretariacie Starostwa w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia.( tj do dnia 02.02.2024r.).

Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi lub podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. -WIĘCEJ