Wieloletni kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu - przechodzi na emeryturę

Dodano: 25 lipca 2022

Wieloletni kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu - przechodzi na emeryturę

W piątek 22 lipca 2022 roku na LVII sesji Rady Powiatu w Wieluniu Przewodniczący Rady Powiatu w Wieluniu Krzysztof Owczarek, Starosta Wieluński Marek Kieler, Wicestarosta Wieluński Krzysztof Dziuba oraz Radny Rady Powiatu w Wieluniu - a zarazem były Starosta Wieluński Andrzej Stępień w imieniu Zarządu Powiatu w Wieluniu oraz radnych Rady Powiatu w Wieluniu uroczyście podziękowali i złożyli życzenia Pani Alicji Krzemień wieloletniemu kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu z okacji zakończenia pracy zawodowej i przejścia na zasłużoną emeryturę.

Starosta Wieluński Marek Kieler wspomniał, że przez 43 lata pracy Pani Alicja przeszła wszystkie możliwe stopnie awansu zawodowego od stażysty poprzez referenta, technika, specjalistę, inspektora i od listopada 2013 r. kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu, gdzie z pełną świadomością i poświęceniem niejednokrotnie musiała podejmować wiele trudnych decyzji. Na Jej barkach spoczywała odpowiedzialność za kształtowanie i rozwój jednostki. Praca Pani Alicji cały czas związana była z ulepszaniem, poprawianiem i udoskonalaniem infrastruktury drogowej.

Starosta podkreślił również, że w latach kiedy Pani Alicja Krzemień była kierownikiem zostało przebudowane 78 kilometrów dróg powiatowych za łączna kwotę ponad 113 milionów zł., z czego wnioski o dofinansowanie pisane przez panią kierownik opiewały na kwotę około 68 mln. zł.

Na koniec dodał, że teraz nadszedł dzień kiedy Pani Alicja powinna być z siebie dumna, i z pełną satysfakcją i podniesionym czołem powinna powiedzieć - "tyle lat, i dałam radę!"

Niech Pani plany i marzenia odkładane na później spełnią się właśnie teraz - na emeryturze.