e-budownictwo

Dodano: 03 września 2020

e-budownictwo

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że, na drugą połowę września planowane jest wejście w życie zmian legislacyjnych, które umożliwią pełne wykorzystanie serwisu e-budownictwo. Wprowadzeniu nowych rozwiązań cyfrowych będzie towarzyszyć kampania informacyjna, której celem będzie zachęcenie inwestorów do korzystania z serwisu.Obecnie, w pierwszej fazie po uruchomieniu, generator na stronie e-budownictwo służy inwestorom tylko do wypełnienia i pobrania wybranego formularza. Tak przygotowany wniosek na razie może być dostarczony do organu administracji w dotychczasowy sposób. Jesienią będzie można podpisać go podpisem zaufanym lub elektronicznym i przesłać do organu administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego za pośrednictwem serwisu e-budownictwo. Elektroniczny obieg dokumentów jest bezpieczny.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego: www.gunb.gov.pl

 

Starostwo Powiatowe w Wieluniu będzie niedostępne dla interesantów od 12 października 2020 r. do odwołania.

Więcej informacji