Powiat Wieluński laureatem konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” 2021/2022

Dodano: 28 lipca 2022

Powiat Wieluński laureatem konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” 2021/2022

Powiat Wieluński jest laureatem konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” 2021/2022.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu program realizowany jest pod nazwą:„Bio-Przestrzeń w Korczaku”.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31.08.2022 r.
Koszt całkowity zadania wynosi 55 860,50 zł.
89,50% wartości projektu jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość dofinansowania zadania wynosi 50 000,00 zł.

W ramach projektu zaadaptowano pomieszczenie na pracownię biologiczną, którą wyposażono w nowoczesne pomoce dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia zajęć z przedmiotów przyrodniczych. Celem nowoczesnej i innowacyjnej nowo powstałej pracowni „Bio-Przestrzeń w II LO” jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat bioróżnorodności oraz wyzwolenie z nich postawy badawczej. Uczniowie, dzięki zastosowanym atrakcyjnym środkom dydaktycznym i nowym propozycjom realizacji podstawy programowej będą mieli szansę na konstruowanie własnego procesu badawczego poprzez samodzielną pracę doświadczalno-ekspertymentalną.

www.zainwestujwekologie.pl