Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” - dla Pani Wandy Majtyki

Dodano: 02 lipca 2021

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” - dla Pani Wandy Majtyki

W dniu 1 lipca 2021 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Z powiatu wieluńskiego komisja konkursowa wyróżniła Panią Wandę Majtyka z Popowic, śpiewaczkę, autorkę scenariuszy, reżyserkę, aktorkę widowisk teatru wiejskiego, instruktorkę zespołów w Ożarowie, wykonawczynię plastyki zdobniczej i rekwizytów obrzędowych.

Życzenia i gratulacje Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotra Glińskiego zostały odczytane przez wiceministra Jarosława Sellina. Minister KDNiS podkreślił, że „artyści ludowi z niecodzienną pasją i przywiązaniem do rodzimych tradycji, chronią od zapomnienia dawne zwyczaje, obrzędy, muzykę, pieśni, gwarę, regionalne stroje, rękodzieło czy sztukę wyobrażeniową. Dzięki nim przetrwało bogactwo niepowtarzalnych elementów dziedzictwa kulturowego, charakterystyczne dla konkretnych regionów naszego kraju”.
„Pani Wanda Majtyka reprezentowała w dniu dzisiejszym nie tylko powiat wieluński, ale jako jedyna województwo łódzkie. Poprzez różnorodność jej działań piękno naszych obyczajów ludowych będzie zawsze żywe i nigdy nie zaniknie. Widowiska wystawiane na Międzywojewódzkich i Ogólnopolskich Sejmikach Wiejskich Teatrów autorstwa laureatki pokazują piękno naszego folkloru i tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie przez mieszkańców wsi powiatu wieluńskiego” – dodał starosta wieluński Marek Kieler obecny na uroczystości.
Minister kultury w swoim wystąpieniu podkreślił także wagę przekazywania lokalnej tradycji i jej nieocenioną rolę dla naszego niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dodał również, że wspieranie twórczości ludowej należy do priorytetowych działań Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W tegorocznej 46. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” wyróżnienia przyznano w siedmiu kategoriach. Laureaci reprezentowali 13 regionów z 9 województw w kraju.
Pani Wanda Majtyka otrzymała Nagrodę w Kategorii I – dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego.
Nagroda im. Oskara Kolberga to najstarsze i najważniejsze wyróżnienie w dziedzinie kultury tradycyjnej w Polsce. Zostało ustanowione w 1974 roku. Jego patronem jest Oskar Kolberg - polski etnograf, folklorysta i kompozytor. Wyróżnienie co roku trafia do artystów tworzących w dziedzinach ludowych sztuk plastycznych i rękodzieła, literatury, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca oraz organizatorów przedsięwzięć artystycznych upowszechniających folklor i sztukę ludową, animatorów, mistrzów, naukowców, badaczy, dokumentalistów, którzy gromadzą i przekazują przyszłym pokoleniom wiedzę o kulturze ludowej.

Wizytówkę Pani Wandy Majtyki przygotowaną przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca można oglądać w serwisie YouTube - Link

zdjęcia z gali wręczania nagród: Marta Ankiersztejn (Narodowy Instytut Muzyki i Tańca)