81. rocznica wybuchu II wojny światowej

Dodano: 04 września 2020

81. rocznica wybuchu II wojny światowej

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju w tym roku poranną uroczystość obchodów 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu zorganizowano obok ruin kościoła farnego w Wieluniu. Swoją obecnościa zaszczycił uroczystość przedstawiciel rządu Premier Mateusz Morawiecki. Po wystąpieniu Premier uczcił pamięć ofiar II wojny światowej składając kwiaty oraz zapalając znicze pod pomnikami, a następnie zwiedził zrewitalizowaną Izbę Pamięci przy II Lieum Ogólnokształcącym im. J.Korczaka w Wieluniu. Zdjęcia Adam Guz/KPRM -  www.premier.gov.pl

Kolejnym z punktów wczorajszej uroczystości była odprawiona o godzinie 17.00 Msza Św. w intencji poległych i pomordowanych mieszkańców Wielunia i okolic w czasie II wojny światowej. Mszę św. koncelebrował ks. biskup Andrzej Przybylski. Ze względu na padający obficie deszcz uroczystość odbyła się w kościele pod wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca NMP w Wieluniu a nie jak co roku na zrekonstruowanych fundamentach wieluńskiej fary. Po zakończeniu uczestnicy nabożeństwa przeszli pod obelisk upamiętniający ofiary bombardowania Wielunia gdzie zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów, a następnie odsłonięto 10 tabliczek ofiar bombardowania na placu obok ruin fary. Kwiaty zostały złożone także na terenie parku miejskiego od strony ul. Sienkiewicza pod pomnikiem upamiętniającym mieszkańców miasta narodowości żydowskiej, pomordowanych w latach wojny i okupacji oraz przy pomniku - rzeźbie upamiętniającej ofiary nalotów na bezbronne miasto przy ul. Piłsudskiego, w miejscu gdzie stał Szpital pw. Wszystkich Świętych na który spadły pierwsze bomby w Wieluniu.

Tekst i foto: Elżbieta Caban