1 174 200,00 zł dla SP ZOZ w Wieluniu

Dodano: 12 lipca 2021

 1 174 200,00 zł dla SP ZOZ w Wieluniu

W dniu 12 lipca w sali konferencyjnej SP ZOZ w Wieluniu odbył się briefing prasowy w którym uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Starosta Wieluński Marek Kieler, Wicestarosta Wieluński Krzysztof Dziuba i Dyrektor SP ZOZ Anna Freus.
Tematem spotkania była informacja o podpisanej przez Dyrektora SP ZOZ w Wieluniu z Ministrem Zdrowia umowy na przekazanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu sprzętu i aparatury medycznej na łączną kwotę zadania: 1 174 200,00 zł.
Wykaz sprzętu, który ma być zakupiony:
1. Przelotowe myjnie- dezynfektory medyczne do narzędzi - 2 szt. - 284 000,00 zł,
2. Mobilny aparat USG wielofunkcyjne - 1 szt. - 146 000,00 zł,
3. Mobilny cyfrowy przyłóżkowy aparat RTG - 1 szt. - 300 000,00 zł,
4. Wideobronchoskop z myjnią - 2 komplety - 168 000,00 zł,
5. Aparat do ciągłej dializy nerkozastępczej CRRT - 1 szt. - 81 000,00 zł,
6. Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji - 1 szt. - 62 000,00 zł,
7. Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń / urządzenie do dezynfekcji fumigacyjnej - 2 szt. - 27 000,00 zł,
8. Myjnie dezynfektory do kaczek i basenów - 6 szt. - 106 200, 00 zł.