Zmiany w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego od 22.03.21 r. do odwołania

Dodano: 19 marca 2021

Wprowadza się ograniczenia w dostępie do Starostwa Powiatowego w Wieluniu od 22 marca 2021 r. do odwołania.

Sprawy pilne, wymagające osobistego stawiennictwa w Urzędzie, będą załatwiane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem merytorycznym.

Kontakt z Urzędem zostaje ograniczony do formy listownej, elektronicznej i telefonicznej.

Dokumenty, pisma i wnioski można również składać osobiście do wyłożonego w holu budynku pojemnika.

KONTAKTY DO WYDZIAŁÓW

Wydział Architektury i Budownictwa – 43 843 79 08,   843 79 09,   843 79 12,   

     843 79 15,   843 79 43,   843 79 47

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji – 43 843 79 16,   843 79 49,   843 79 36, 843 79 45,   843 79 58,

Wydział Finansowo-Księgowy – 43 843 79 41,    843 79 13

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:

43 843 79 21 – w sprawie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,

43 843 79 20 – zmiany w ewidencji gruntów, sprostowania ksiąg wieczystych, umowy dzierżawy

43 843 79 56 – sprawy gospodarki nieruchomościami

43 843 39 19 Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg:

43 843 79 28,   843 79 55 – rejestracja pojazdów

43 843 79 27 – prawa jazdy

43 843 79 57 – wyrejestrowanie pojazdów, zgłaszanie zbycia pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych

Wydział Organizacyjno-Prawny i Nadzoru – 43 843 79 14

Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa – 43 843 79 29

Oddział Zdrowia i Spraw Społecznych – 43 843 79 44

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 43 843 79 31,   843 79 52,   843 79 26

 

Więcej danych telefonicznych do poszczególnych wydziałów.

 

  Wprowadza się ograniczenia w dostępie do Starostwa Powiatowego w Wieluniu od 22 marca 2021 r. do odwołania.

Więcej informacji.