Wieluński SP ZOZ od sierpnia ma dyrektora

Dodano: 25 lipca 2022

Wieluński SP ZOZ od sierpnia ma dyrektora

14 lipca 2022 r. po rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ komisja konkursowa zdecydowała, że najlepiej przygotowaną i znająca placówkę jest pani Anna Freus. Do urzędu wpłynęły dwie oferty, jednak po analizie dokumentów druga oferta ze względu na braki formalne została odrzucona.

  1. W 2020 r. po rezygnacji z pracy dyrektora SP ZOZ w Wieluniu Janusza Atłachowicza do czasu konkursu na dyrektora, pełniła obowiązki dyrektora. Wtedy za jej kandydaturą przemawiała znakomita znajomość samego SP ZOZ w Wieluniu, finansów oraz planów na przyszłość placówki, albowiem kandydatka wówczas pracowała w SP ZOZ na stanowisku głównego księgowego.
  2. w dniu 7 września 2021 r. nowym dyrektorem SP ZOZ w Wieluniu został Marek Augustyn.
  3. W marcu 2022 r. po rezygnacji z pracy dyrektora SP ZOZ w Wieluniu Marka Augustyna do czasu konkursu na dyrektora szpitalem zarządzał  - wicedyrektor dr Wojciech Ordon.
  4. Pani Anna Freus od 14 marca br. (ponownie) do czasu konkursu na dyrektora, pełniła obowiązki dyrektora  w SP ZOZ  w Wieluniu, a od sierpnia 2022 r. już po raz drugi przejmie stery tej placówki.