Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Dodano: 15 lipca 2021

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu jest dostępna poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
  • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

Jeden, bezpłatny numer dla całej Polski – 800 137 200

Z TPK można skorzystać w sytuacji

  • nagłego zachorowania, poza godzinami prazy POZ,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środku lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystanie wpłynąć na Twój stan zdrowia.