Szkolenie z zamówień dla armii amerykańskiej - dla stowarzyszeń i urzędów

Dodano: 16 kwietnia 2021

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dla pracowników urzędów: gmin, miast lub starostw powiatowych oraz pracowników Centrów Obsługi Importera i Eksportera w Urzędach Marszałkowskich (COIE), Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) oraz stowarzyszeń przedsiębiorców, z zamówień dla armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce.

Aktualnie istnieje w Polsce 9 baz wojskowych, w których stacjonuje armia amerykańska. Bazy te stanowią pewien wydzielony obszar, zamieszkały przez setki osób potrzebujących stałych dostaw towarów i usług (zamówienia dotyczą wszystkich aspektów życia codziennego, czyli produktów żywnościowych, odzieży, produktów rolnych, budowlanych, usług krawieckich, itd.). Ponieważ pobyt armii amerykańskiej w Polsce finansowany jest ze środków publicznych USA, w bazach obowiązują przepisy amerykańskie dotyczące zamówień publicznych. W sytuacji, gdy wciąż bardzo mało polskich firm zarejestrowało się w bazie SAM.gov jako potencjalni dostawcy rządu USA, zdecydowaną większość zamówień dla wojsk USA realizują firmy zagraniczne, a polscy przedsiębiorcy występują jako podwykonawcy umowy i uzyskują jedynie ułamek wartości zrealizowanego zamówienia.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), aby wyjść naprzeciw przedsiębiorcom i wykorzystać planowaną intensywną rozbudowę siedzib wojsk USA w Polsce, a także w celu zniwelowania nieznajomości know-how amerykańskich procedur przetargowych, zleciło przygotowanie przewodnika „Zostań dostawcą wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce”, na którego podstawie zostanie przeprowadzone szkolenie. Podczas szkolenia przedstawione zostaną podstawy prawne i regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych w USA (między innymi, podatek VAT na zamówienia publiczne armii amerykańskiej w wysokości 0%), sekwencję działań w celu zarejestrowania się jako dostawca armii USA, ale także informacje na temat wyszukiwania przetargów w specjalistycznych bazach danych (m.in. Beta.Sam, USA Spending), informacje w jaki sposób należy złożyć ofertę w amerykańskim systemie zamówień publicznych, jakie dokumenty należy przedstawić po ewentualnej wygranej, a także szereg innych, praktycznych wskazówek dotyczących przekazywanych informacji dla przedsiębiorców.

Szkolenie odbywać się będzie 11 maja w godz. 10-13 za pomocą platformy Cisco-WEBEX. Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim przez polsko-amerykańską firmę doradczą Poland-U.S. Operations. Liczba miejsc ograniczona.