Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy powiatu wieluńskiego w 2019 roku z org. pozarz.

Dodano: 16 kwietnia 2020

W dniu 30 marca 2020 r. Zarząd Powiatu w Wieluniu przyjął sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy powiatu wieluńskiego w roku 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".