Rozgrzewamy Polskie Serca

Dodano: 08 lipca 2021

Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby pielęgnować lokalną tradycję, historię i kulturę.

Program skierowany jest do: organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, szkół publicznych i przedszkoli publicznych oraz związków wyznaniowych i ich organizacji. Zgłaszane projekty muszą oddziaływać na lokalną społeczność oraz być związane z pielęgnowaniem kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej.

Całkowita Pula dofinansowań wynosi 1 000 000 zł.

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest dokonanie rejestracji oraz prawidłowe wypełnienie i przesłanie wniosku za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie, w terminie do 31.07.2021 r.

Więcej informacji pod tym linkiem: https://rozgrzewamypolskieserca.pl/?fbclid=IwAR3hAArmzLprd8OQD7_SNSFgn-GKl0s56M-UmpSnYJWZrKlWWflJ_kM_HC8