Przyznano Stypendia Powiatu Wieluńskiego

Dodano: 29 października 2020

Uchwałą Nr 445/20 z dnia 23 października 2020 roku Zarząd Powiatu w Wieluniu przyznał 30 stypendiów w kategorii uczeń i 8 stypendiów w kategorii absolwent. Stypendia przyznane są na okres 8 miesięcy tj. od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r.

Rozkład przyznanych stypendiów w kategorii uczeń:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu – 3 stypendia,
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu – 7 stypendiów,
  • Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu – 9 stypendiów,
  • Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu – 4 stypendia,
  • Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu – 7 stypendiów.

 

Rozkład przyznanych stypendiów w kategorii absolwent:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu – 5 stypendiów,
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu – 2 stypendia,
  • Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu – 1 stypendium.

 

Wszystkim Stypendystom składamy gratulacje z okazji otrzymania Stypendium Powiatu Wieluńskiego za osiągnięte wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020.

Mamy nadzieje, że powyższe stypendium pomoże w dalszym, nieustannym zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu umiejętności i zainteresowań, a tym samym przyczyni się do odnoszenia kolejnych sukcesów na polu naukowym.

 

  Urząd od 12 października 2020 r. jest niedostępny dla interesantów do odwołania.

Więcej informacji.