Projekt "TAK dla czystego powietrza" w Zespole Szkół nr 2

Dodano: 01 kwietnia 2021

,,Program Edukacji Ekologicznej pn. ’’TAK dla czystego powietrza” realizowany w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu”.

Wartość ogólna zadania pn. ’’TAK dla czystego powietrza” to: 28 690,00 zł. Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi to: dotacja w kwocie 25 821,00 zł.

Opis zadania:

W ramach otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotacji zostaną zorganizowane dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu wycieczki edukacyjne do Parków Narodowych oraz warsztaty i konkursy o tematyce ekologicznej. Podjęte działania wpłyną na kształcenie świadomości ekologicznej, właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego, rozbudzą i rozwiną zainteresowania przyrodnicze.

 

Więcej o Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na stronie: www.wfosigw.lodz.pl

 

  Wprowadza się ograniczenia w dostępie do Starostwa Powiatowego w Wieluniu od 22 marca 2021 r. do odwołania.

Więcej informacji.