Podpisanie umów kredytowych pomiędzy SP ZOZ w Wieluniu a Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Dodano: 23 września 2020

W dniu 22 września 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieluniu podpisane zostały dwie umowy kredytowe pomiędzy Samodzielnym  Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

W podpisaniu umów wzięli udział przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego: Beata Janusz – Kozłowska i Krzysztof Moczulski oraz przedstawiciele szpitala: dyrektor Janusz Atłachowicz i główna księgowa Anna Freus. Poręczeń obu kredytów udzielił Powiat Wieluński, w imieniu którego umowy podpisali:  Starosta Wieluński Marek Kieler, Wicestarosta Wieluński Krzysztof Dziuba, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Sławomira Kaftana. Obecny był również Poseł RP Paweł Rychlik, który wspierał władze powiatu i szpital w trakcie negocjacji warunków umowy z bankiem.

Pierwsza umowa kredytowa opiewająca na 26 milionów złotych przeznaczona jest na restrukturyzację obecnego zadłużenia szpitala. Korzyści z kredytu uzyskanego w BGK to m.in.:

  • spłata obecnych kredytów i pożyczek mających wyższą marżę, a co za tym idzie również i oprocentowanie o 1,14 – 1,52 p. procentowego;
  • skrócenie okresu spłat kredytu bieżącego o ponad rok przy uzyskaniu niższych kosztów z tytułu odsetek (około 450 tys. zł oszczędności);
  • uzyskanie 12 miesięcy karencji w spłacie rat kapitałowych, a tym samym ponad 240 tys. zł miesięcznie dodatkowych środków pieniężnych na pokrycie kosztów działalności lub działalność inwestycyjną;
  • pomimo wyższej kwoty pożyczonego kapitału (o ponad 3,5 mln zł) niższe koszty kredytu o ok. 450 tys. zł;
  • wyeliminowanie zobowiązań wymagalnych wobec kontrahentów (od kilku miesięcy na poziomie 2 mln zł);
  • możliwość zaciągnięcie na korzystnych warunkach kredytu inwestycyjnego.

Druga umowa to kredyt inwestycyjny w kwocie 800 tysięcy złotych przeznaczony na prace adaptacyjne dla Oddziału Kardiologii, Pracowni Hemodynamiki, Elektrofizjologii i Elektroterapii.

 

Starostwo Powiatowe w Wieluniu będzie niedostępne dla interesantów od 12 października 2020 r. do odwołania.

Więcej informacji