"Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka"

Dodano: 30 czerwca 2021

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu, II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu oraz Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu uczestniczyły w "Ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka" w edycji 2020/2021, zorganizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastoenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Głównym celem programu było zwiększenie wiedzy na temat czerniaka wśród młodzieży.