Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie współzawodnictwa klubów wiejskich

Dodano: 20 stycznia 2021

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja i koordynacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym i wojewódzkim w zakresie współzawodnictwa klubów wiejskich powiatu wieluńskiego”.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania: 32.000,00 zł.  Ofertę należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia w terminie do dnia 10.02.2021 r. do godz. 15:00, osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej wysyłając na adres: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić pieczęć Oferenta oraz adnotację: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja i koordynacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym i wojewódzkim w zakresie sportowego współzawodnictwa klubów wiejskich powiatu wieluńskiego”. 

 

Pliki do pobrania

pobierz Uchwała nr 508/21 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu .doc pobierz Uchwała nr 508/21 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.pdf pobierz Ogłoszenie - Załącznik do Uchwały nr 508/21 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 19 stycznia 2021 r..pdf pobierz Ogłoszenie - Załącznik do Uchwały nr 508/21 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 19 stycznia 2021 r..doc pobierz Oferta realizacji zadania publicznego - Załącznik nr 1 do ogłoszenia Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc pobierz Oferta realizacji zadania publicznego - Załącznik nr 1 do ogłoszenia Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.pdf pobierz Wzór przyszłej umowy - Załącznik nr 2 do ogłoszenia Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.pdf pobierz Wzór przyszłej umowy - Załącznik nr 2 do ogłoszenia Zarządu Powiatu w Wieluniu w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc pobierz Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO - Załącznik nr 3 do ogłoszenia Zarządu POwiatu w Wieluniu w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc pobierz Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO - Załącznik nr 3 do ogłoszenia Zarządu POwiatu w Wieluniu w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.pdf