Ogłoszenie o likwidacji stow. zwykłego - Towarzystwo Przyjaciół Wielkiego Łuku Warty

Dodano: 28 grudnia 2020

Podaje się do publicznej informacji, że uchwałą z dnia 27.12.2020 r. podjętą przez Walne Zebranie Członków stowarzyszenia zwykłego "Towarzystwa Przyjaciół Wielkiego Łuku Warty"  (siedziba: os. Stare Sady 1/17, 98-300 Wieluń) podjęto decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia i otwarciu jego likwidacji.

 

Wszelkie uwagi i roszczenia należy składać do likwidatora: Piotra Dudek zm. os. Stare Sady 1/17, 98-300 Wieluń bądź siedziby stowarzyszenia: os. Stare Sady 1/17, 98-300 Wieluń w terminie do 18.01.2021 r.

 

  Urząd od 12 października 2020 r. jest niedostępny dla interesantów do odwołania.

Więcej informacji.