Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu

Dodano: 22 lutego 2021

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu, ul. Sieradzka 54, 98-300 Wieluń.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 2 pokój nr 126, lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym: ePUAP:/1017/skrytka (z elektronicznymi kopiami dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty), w terminie do dnia 22 marca 2021 r. do godz. 15.30.

Treść ogłoszenia z określonymi wymaganiami stanowi załącznik do powyższej informacji.