Konkurs na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Dodano: 08 stycznia 2021

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosza konkurs wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2020-2021 z terminem składania wniosków od 7.01.2021 r. do 22.01.2021 r.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi:

w 2021 roku – 1 309 461,00 zł
w 2022 roku – 502 621,00 zł.

Wnioski powinny być dostarczone w terminie od dnia 7.01.2021 r. do dnia 22.01.2021 r. do siedziby Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529), tj. Poczty Polskiej S.A. (oddanie wniosku w ww. terminie w polskiej placówce pocztowej równoznaczne jest ze złożeniem wniosku do siedziby Biura) lub osobiście w godzinach pracy Biura, tj. pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym Biuro pracuje w dni powszednie tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=10964283