Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Dodano: 02 listopada 2021

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu wieluńskiego w 2022 roku