Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Dodano: 12 lipca 2022

Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Od 2017 r. w dniu 12 lipca obchodzimy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Został on ustanowiony w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej. Na terenie powiatu wieluńskiego od kilku lat uroczystości odbywają się przy pamiątkowym obelisku, który społeczeństwo gminy Osjaków postawiło w miejscowości Dębina. Napis na obelisku głosi, że postawiono go "Ku czci zamordowanych rodaków przez żołnierzy hitlerowskich Niemiec w dniu 3 września 1939 r." Obelisk został uroczyście odsłonięty w dniu 1 września 2017 r.
W bliskiej odległości od obelisku niemieccy żołnierze zamordowali siedmiu mężczyzn - mieszkańców gminy Osjaków i Biała. Byli to:
- Walenty Jędrasik (zam. Kolonia Raducka, gm. Osjaków),
- Jan Kostrzewa (zam. Stanisławów, gm. Osjaków),
- Stanisław Nowakowski (zam. Naramice, gm. Biała),
- Józef Olak (zam. Kolonia Raducka, gm. Osjaków),
- Franciszek Piskorski (zam. Naramice, gm. Biała),
- Franciszek Podemski (zam. Naramice, gm. Biała),
- Józef Uryszek (zam. Kolonia Raducka, gm. Osjaków).
W powiatowo-gminnych obchodach Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w dn. 12 lipca 2022 r. udział wzięli: poseł na sejm RP – Paweł Rychlik, Starosta Wieluński – Marek Kieler, Wójt Gminy Osjaków – Jarosław Trojan, Przewodnicząca Rady Gminy w Osjakowie - Sylwia Walczak – wraz z radnymi, Wójt Gminy Biała – Aleksander Owczarek, Wójt Gminy Wierzchlas – Leszek Gierczyk, Zastępca Wójta Gminy Osjaków – Renata Kostrzycka, Radny Rady Powiatu w Wieluniu – Andrzej Stępień, Sekretarz Gminy Osjaków – Zbigniew Pustkowski, Prezes Związku Sybiraków, Oddział Sieradz, Koło terenowe w Wieluniu – Renata Tatara – wraz z Sybirakami, Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Koło miejsko-gminne w Wieluniu – Włodzimierz Kamiński – wraz z Kombatantami, przedstawiciel kombatantów – Koła gminnego Osjaków – Tadeusz Glinkowski, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Osjaków, Gminy Wieluń i Powiatu Wieluńskiego, a także przedstawiciele rodzin Polaków zamordowanych przez Niemców w dn. 3 września 1939 r.
Po okolicznościowych przemówieniach delegacje złożyły kwiat pod obeliskiem, a następnie wysłuchały dwóch utworów patriotycznych wykonanych przez Zespół Pieśni Ludowej z Osjakowa. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe: Gminy Osjaków, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Koło miejsko-gminne w Wieluniu, II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu, lokalnych kół Polskiego Stronnictwa Ludowego, ochotniczych straży pożarnych z Gminy Osjaków oraz poczet chorągwiany Powiatu Wieluńskiego.