Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Dodano: 13 lipca 2021

Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

12 lipca 2021 r. obchodziliśmy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Miejsce upamiętniające mieszkańców okolicznych wsi powiatu wieluńskiego, którzy zginęli z rąk hitlerowskich Niemiec znajduje się w miejscowości Dębina w gminie Osjaków.

Obelisk "Ku czci zamordowanych rodaków przez żołnierzy hitlerowskich Niemiec w dniu 3 września 1939 r." został uroczyście odsłonięty w dniu 1 września 2017 r. W miejscu położenia obelisku hitlerowscy żołnierze w dniu 3 września 1939 r. zamordowali 7 mężczyzn - mieszkańców gminy Osjaków i Biała. Byli to:

  • Walenty Jędrasik (zam. Kolonia Raducka, gm. Osjaków),
  • Jan Kostrzewa (zam. Stanisławów, gm. Osjaków),
  • Stanisław Nowakowski (zam. Naramice, gm. Biała),
  • Józef Olak (zam. Kolonia Raducka, gm. Osjaków),
  • Franciszek Piskorski (zam. Naramice, gm. Biała),
  • Franciszek Podemski (zam. Naramice, gm. Biała),
  • Józef Uryszek (zam. Kolonia Raducka, gm. Osjaków).

W obchodach udział wzięli m.in.: Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Andrzej Chowis, Starosta Wieluński Marek Kieler, radni Rady Powiatu w Wieluniu Waldemar Borczyk, Sebastian Jasiński i Andrzej Stępień, Wójt Gminy Biała Aleksander Owczarek, Wójt Gminy Osjaków Jarosław Trojan wraz z zastępcą wójta Gminy Osjaków Renata Kostrzycka, Wójt Gminy Mokrsko Zbigniew Dąbrowski, Wójt Gminy Konopnica Grzegorz Turalczyk, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Osjaków Sylwia Walczak wraz z radną Rady Gminy Osjaków Bronisławą Felusiak oraz dwa sztandary Polskiego Stronnictwa Ludowego z Gminy Osjaków i Gminy Konopnica.

Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni Ludowej z Dębiny.