Nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021

Dodano: 05 stycznia 2021

Rada Państw Morza Bałtyckiego informuję o planowanym naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 (Project Support Facility). Priorytetem w edycji 2021 jest wsparcie innowacyjnych rozwiązań wzmacniających odporność regionu poprzez promocję inkluzyjności i ochrony grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii koronawirusa.

 

Wnioskodawcami mogą być m.in. osoby fizyczne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, w tym podmioty niepubliczne, jak również członkowie Grup Eksperckich Rady Państw Morza Bałtyckiego i podmioty współpracujące z tą organizacją. Warunkiem ubiegania się o środki z Project Support Facility jest włączenie w projekt minimum dwóch - oprócz Polski - partnerów spośród państw członkowskich Rady Państw Morza Bałtyckiego.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów Rady Państw Morza Bałtyckiego:

  • tożsamości regionalnej;
  • zrównoważonego i dobrze prosperującego regionu;
  • bezpiecznego i stabilnego regionu.

Nabór wniosków do Project Support Facility w edycji 2021 zostanie przeprowadzony w terminie od 15 lutego do 31 marca 2021 r.

Więcej informacji na temat warunków aplikowania znajdują się na stronie Rady Państw Morza Bałtyckiego: https://cbss.org/psf/.