Nabór wniosków "Niepodległa"

Dodano: 17 grudnia 2021

Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2022 roku, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. Budżet Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa” w 2022 roku wynosi 3,5 mln zł.

Beneficjenci mają miesiąc na przygotowanie i złożenie wniosków – do 14 stycznia 2022 roku do godziny 15.59.

Więcej informacji: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-na-2022-rok-w-ramach-programu-dotacyjnego-niepodlegla/