Możliwość odebrania żywności przez NGO z pobliskich sklepów Biedronka

Dodano: 10 grudnia 2020

Informujemy przedstawicieli organizacji pożytku publicznego o możliwości odbierania żywności z pobliskich sklepów Biedronka i przekazywania jej potrzebującym. 

Zjawisko marnowania żywności to proces szkodliwy społecznie, ekonomicznie oraz ekologicznie i dotyczy każdego z nas. Problem ten generujemy wszyscy: zarówno rolnicy, producenci, dystrybutorzy, kosumenci, jak i sprzedawcy. W Polsce marnuje się rocznie ok. 235 km żywności na osobę (dane z Eurostat, 2006), co łącznie daje ok. 9 mln ton. 

Organizacje pozarządowe, które chcą włączyć się w akcję przeciwdziałania marnowaniu żywności proszone są o wypełnienie formularza na stronie www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp.

W programie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe które:

  • posiadają status organizacji pożytku publicznego
  • celami statutowymi jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie:
    • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,
    • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
    • działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.

O zakwalifikowaniu organizacji do programu decyduje również dostępność wybranego sklepu.