Lista kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego - nabór dodatkowy

Dodano: 23 lutego 2021

LISTA KANDYDATÓW DO POWIATOWEJ RADY

DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W WIELUNIU

Zgodnie z ogłoszeniem Starosty Wieluńskiego z dnia 4 lutego 2021 r. o naborze uzupełniającym kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu  na kadencję w latach 2020 – 2023. W dniu 19.02.2021 r. zakończono nabór kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Lista zgłoszonych kandydatów (kolejność według daty zgłoszenia):

1.       Waldemar Kluska – Przedstawiciel Stowarzyszenia Integracyjnego Działającego na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością I Ich Rodzin "Tacy Sami"

2.       Andrzej Gęsiak – Przedstawiciel Koła Gospodyń Wiejskich w Kurowie

3.       Dawid Mucha – Przedstawiciel Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

4.       Magdalena Urbaniak – Przedstawiciel Fundacji Dotknij Pomocy

5.       Honorata Freus-Grzelak – Przedstawiciel Fundacji Dla Zdrowia

6.       Bogumiła Madeja – Przedstawiciel Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Młynisku