Konkurs - Pomoc humanitarna 2021

Dodano: 08 lipca 2021

Minister Spraw Zagranicznych, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą „Pomoc humanitarna 2021”

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert modułowych, obejmujących realizację działań humanitarnych (zadań publicznych), zgodnie z założeniami Planu współpracy rozwojowej w roku 2021.

Budżet konkursu wynosi 8 950 000,00 zł.

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej, w terminie do dnia 13 lipca 2021 r., do godziny 16:15

Więcej informacji pod tym linkiem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-ofert-pomoc-humanitarna-2021-ogloszony