Kluby sportowe

Poniższe pliki opisują następujące procedury:

  1. Wpis klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej do ewidencji.
  2. Wpis o dokonanie zmiany w ewidencji Klubu Sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.
  3. Wykreślenie Klubu Sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.
  4. Druki do pobrania dostępne TUTAJ.

 

 

Starostwo Powiatowe w Wieluniu będzie niedostępne dla interesantów od 10 sierpnia 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.


Sprawy pilne, wymagające osobistego stawiennictwa w Urzędzie, będą załatwiane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem merytorycznym.

Kontakt z Urzędem zostaje ograniczony do formy listownej, elektronicznej i telefonicznej.

Dane telefoniczne do poszczególnych wydziałów dostępne TUTAJ.

Dokumenty, pisma i wnioski można również składać osobiście do wyłożonego w holu budynku pojemnika.