Informacje o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji

Dodano: 24 czerwca 2020

Informujemy o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją.

Stosownie do art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 725 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Wieluniu informuję, że w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, rozpoczęte zostały prace geodezyjne majace na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla Obrębu nr 8 - Skomlin w jednostce ewidencyjnej Skomlin, w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących budynków oraz danych dotyczących gruntów.

 

 

UWAGA!!!

ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W WIELUNIU


Od 1 lipca 2020 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Wieluniu!

Obsługa bankowa, prowadzona jest przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział Wieluń, Plac Legionów 2, 98-300 Wieluń.

  

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ.