Forum pełnomocników do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi 2023

Dodano: 19 grudnia 2022

Starostwo Powiatowe w Wieluniu wraz z Centrum OPUS serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w III spotkaniu w ramach powiatowego forum pełnomocników do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi 2023.

Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, sala 101, dnia 11 stycznia 2023r.

- dla przedstawicieli JST w godz. 13:00 – 15:00,
- dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w godz. 15:30 - 17:00

Proponowany program spotkania obejmuje:
1. Sprawozdania z realizacji zadań publicznych
2. Omówienie problemów i najczęstszych błędów
3. Dyskusja nad wybranymi tematami

Udział w forum jest bezpłatny


Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są za pośrednictwem formularza do 9 stycznia 2023 do godz. 15.00 (na wskazany przez Państwa adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia).
https://forms.gle/Dzmjysd99AitVjQq6