Godziny przyjmowania interesantów

Starostwo Powiatowe w Wieluniu - od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 14:30

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościam:

  • Oddział Ewidencja Gruntów i Budynków od poniedziałku - do piątku w godzinach: 7:30-14:00
  • Oddział Gospodarki Nieruchomościami od poniedziałku - do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30
  • Oddział Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg, petycji i wniosków - w poniedziałki w godzinach: 9:00 - 16:00

 

Starostwo Powiatowe w Wieluniu będzie niedostępne dla interesantów od 10 sierpnia 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.


Sprawy pilne, wymagające osobistego stawiennictwa w Urzędzie, będą załatwiane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem merytorycznym.

Kontakt z Urzędem zostaje ograniczony do formy listownej, elektronicznej i telefonicznej.

Dane telefoniczne do poszczególnych wydziałów dostępne TUTAJ.

Dokumenty, pisma i wnioski można również składać osobiście do wyłożonego w holu budynku pojemnika.