Fundacja Orlen - nabór wniosków do 28.04.21 r.

Dodano: 13 kwietnia 2021

Fundacja ORLEN rozpoczyna nabór do czwartej edycji programu grantowego Czuwamy! Pamiętamy!, w ramach którego można ubiegać się o granty na odnowienie Miejsc Pamięci. Na wsparcie lokalnych inicjatyw w tej edycji Fundacja przeznaczy 200 tys. złotych. W tym roku program został objęty Patronatem Honorowym przez Instytut Pamięci Narodowej.

 

Organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą ubiegać się o dofinansowanie rewitalizacji Miejsc Pamięci w swoim lokalnym otoczeniu. O wsparcie mogą wnioskować także instytucje kultury, gminy, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich, czy parafie. Do rozdania czekają granty w wysokości 7 000 zł.

Projekty muszą być zrealizowane w okresie od 14 czerwca 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

Termin składania wniosków upływa 28 kwietnia 2021 roku o godzinie 23.59. Po tej dacie nie będzie możliwości złożenia wniosku do programu.

Więcej informacji: https://fundacja.orlen.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/Strony/Ruszy%c5%82-nab%c3%b3r-do-programu-grantowego-Fundacji-ORLEN-CZUWAMY!-PAMI%c4%98TAMY!-.aspx