Fundacja LOTTO - konkurs pt. "Patroni Roku 2021" - do 3.05.21 r.

Dodano: 15 kwietnia 2021

W związku z ustanowieniem przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2021, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, ogłasza konkurs grantowy „Patroni Roku 2021” skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci i wydarzeń.

Patroni Roku 2021:

  • Kardynał Stefan Wyszyński,
  • Stanisław Lem,
  • Cyprian Kamil Norwid,
  • Krzysztof Kamil Baczyński,
  • Tadeusz Różewicz,
  • Pracownicy Ochrony Zdrowia,
  • Konstytucja 3 Maja,
  • Powstania Śląskie.

Projekty składane w konkursie muszą wpisywać się w ww. motywy tematyczne. Spełnienie powyższego wymagania jest jednym z wymogów formalnych, a poziom zgodności projektu z motywem stanowi jeden z punktów oceny merytorycznej.

W konkursie wyróżniono dwa koszyki finansowe (pułapy wsparcia):

  • koszyk A: od 1000 zł do 19 999 zł (tu nie jest wymagany wkład własny. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 8),
  • koszyk B: od 20 000 zł do 30 000 zł (tu wymagany jest finansowy wkład własny w wysokości 20% całości kosztów Projektu. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 5)

W tym roku termin składania wniosków w konkursie rozpoczyna się 26 marca i trwać będzie do 3 maja.

Więcej informacji: https://www.fundacjalotto.pl/patroni-roku/