Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Dodano: 03 września 2020

Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Uroczyste spotkanie władz Powiatu Wieluńskiego i Gminy Wieluń z Kombatantami

Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzony jest 1 września, został ustanowiony 25 kwietnia 1997 r. przez Sejm RP jako święto obrońców Ojczyzny, upamiętniające poległych w obronie niepodległości Polski na polach bitewnych. Obecna nazwa: „Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej” obowiązuje od 18 maja 2014 roku. Ze względu na epidemię koronawirusa w tym roku w naszym powiecie obchodzony był 3 września . Uroczyste spotkanie władz Powiatu Wieluńskiego i Gminy Wieluń z Kombatantami odbyło się w bardzo małym gronie w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu. Podczas spotkania podło wiele ciepłych słów pod adresem Kombatantów, jak również z ich strony w kierunku władz. Za wieloletnią współpracę, za okazane serce i przede wszystkim pomoc na wielu płaszczyznach życia codziennego nastąpił moment podziękowania. Odznakę za Zasługi dla ZKRP i BWP otrzymali: Marek Kieler Starosta Wieluński, Joanna Skotnicka-Fiuk - Zastępca Burmistrza Wielunia. Kombatancki Krzyż Pamiątkowy - Zwycięzcom otrzymali: Andrzej Chowis - Radny Sejmiku WŁ, Włodzimierz Kamiński – kierownik warsztatów ZS nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu, pani Anna Skiba, pan Antoni Kucharski. Gwiazdę Polska Niepodległa otrzymał: Henryk Strózik Wiceprezes Zarządu Związku Kombatantów RP i BWP. Medal Jubileuszowy Polska Niepodległa otrzymał: Henryk Szymański Prezes Związku Kombatantów RP i BWP koło miejsko gminne w Wieluniu.

Tekst i zdjęcia: Elżbieta Caban